Overslaan naar content

Directeur 't Carillon

Gouda, Zuid-Holland, Nederland't Carillon

Functieomschrijving

Basisschool ’t Carillon is een katholieke school met 380 leerlingen die verdeeld zijn over twee schoolgebouwen in de wijk Goverwelle in Gouda. Samen met KMN Kind & Co hebben wij peutergroepen en biedt ’t Carillon ook tussen- en buitenschoolse opvang aan.

’t Carillon is een lerende school die haar onderwijs laat aansluiten bij de behoefte en ontwikkeling van het kind, dit zowel op cognitief, creatief, als sociaal-emotioneel terrein. De school gelooft in de effectiviteit van gedifferentieerde instructie in een klassikale omgeving. Waar mogelijk biedt de school leerlingen adaptief onderwijs.

Op dit moment heeft ’t Carillon 15 groepen. Het team is betrokken bij de school en ontwikkelt samen met de directeur de koers van de school.

De school maakt deel uit van De Groeiling, een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken. De stichting bestaat uit 22 scholen die verspreid zijn over 7 gemeenten. Wegens vertrek van de huidige directeur zoekt De Groeiling zo spoedig mogelijk:

Directeur (m/v) 0.8-1.0 fte Krachtig & inspirerend

De nieuwe directeur van ’t Carillon is krachtig, doortastend en inspirerend. Met zijn of haar enthousiasme weet de directeur van ’t Carillon de school in de dynamische wijk, die sterk verandert, goed te positioneren. Hiermee zorgt hij of zij dat het aantal leerlingen op ’t Carillon stabiel blijft of verder groeit. De belangrijkste opdracht voor de komende jaren is de doorontwikkeling van de school vanuit het recente schoolplan. Speerpunten hierin zijn onder andere de goede basis van rekenen en begrijpend lezen verder versterken, spelend en bewegend leren in groep 1 t/m 3 uitbreiden, onderzoeken hoe executieve functies van leerlingen verder te ontwikkelen zijn en de ontwikkeling van specialismes in het team.

Wij zoeken een directeur die:

- zijn of haar mensgerichtheid én zakelijkheid in het leidinggeven goed gebalanceerd weet in te zetten;

- ruimte en vertrouwen biedt voor initiatieven vanuit het team. Daarbij duidelijke grenzen aangeeft en knopen kan doorhakken;

- ervaring heeft als leidinggevende, bij voorkeur als schooldirecteur in het primair onderwijs en bewust kiest voor het basisonderwijs;

- zichtbaar en betrokken is in de school voor kind, ouders en het team;

- aantoonbare kennis heeft van recente onderwijskundige ontwikkelingen, waaronder digitalisering van leermateriaal;

- goed zicht heeft op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van de individuele medewerkers en van het teams als geheel;

- gestructureerd en communicatief sterk is, zowel verbaal als schriftelijk.

Wij bieden:

- een ontwikkelgerichte school met een warme, prettige sfeer;

- een ervaren team bestaande uit 38 personeelsleden waaronder leerkrachten, twee intern begeleiders, een conciërge, een administratief        medewerker en pedagogische medewerkers werkzaam bij Kind & Co;

- prettige samenwerking en sparring binnen De Groeiling met collega directeuren;

- salariëring volgens cao po in schaal D12.


Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Deze procedure wordt begeleid door Roos van der Burg (afdeling Personeelszaken). Heb je vragen of wil je voordat je solliciteert eerst telefonisch contact, dan kan dit op 0182-670051. Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 26 januari 2024.

Het eerste sollicitatiegesprek met de benoemingsadviescommissie zal plaatsvinden in week 4.

of

Apply with Indeed onbeschikbaar

Onze scholen